Sačuvati eko sistem Mediterana kroz SHAREMED projekat

 Sačuvati eko sistem Mediterana  kroz SHAREMED projekat

”Dizajniranje budućeg sistema od posmatračkih sistema za procjenu i rješavanje ekoloških prijetnji u morskom ekosistemu Mediterana- sadašnje stanje, potrebe i budući smjer” naziv je dvodnevne radionice na kojoj su učestvovali eksperti Instituta za biologiju mora, koja je organizovana u okviru SHAREMED projekta.

-Ciljevi radionice bili su razmjena znanja i stručnosti potrebnih za dizajniranje transnacionalnog sistema zajedničkog posmatranja sistema za rješavanje ekoloških prijetnji i zagađenja na Mediteranu, te uspostavljanje nove i daljnje konsolidacije postojeće saradnje u cilju rješavanja zajedničkih izazova. Ovo je od ključne važnosti za sinergizaciju napora i uključivanje u kapitalizaciju postojećih inicijativa, aranžmana i tekućih aktivnosti za zajedničko planiranje, ko-dizajn primjerenih za posmatranje i njihovu integraciju u zajedničke procjene sa efikasnim okvirima upravljanja,” istakla je koordinatorka SHAREMED projekta za Crnu Goru, Dr Slavica Petović.

-Radionica je organizovana online, a okupila je vodeće stručnjake i predstavnike glavnih međunarodnih projekata i inicijativa u području prijetnji za ekosistem i sistema promatranja na Mediteranu, u cilju razmjene iskustava i objedivanja kapaciteta u razvoju transnacionalnog Sistema promatranja, sposobnog za procjenu i rješavanje prijetnji po ekosistem Sredozemnog mora i njegovih obala“, saopštili su iz Instituta za biologiju mora napominjući da su radionicu organizovali Univerzitet Malte i lider projekta OGS iz Trsta.

Učesnici skupa su saglasni da treba zajednički raditi na uspostavljanju okvira za saradnju za promociju efikasnog upravljanja ekološkim prijetnjama te dati preporuke za upravljanje i dugoročnu održivost.

Partneri na projektu SHAREMED, koji je zvanično počeo prije godinu, a trajaće 33 mjeseca, su naučni instituti i visokoškolske institucije koje se bave istraživanjima pritisaka na ekosistem Mediterana, a dolaze iz Italije, Španije, Malte, Slovenije, Hrvatske, Francuske, Portugala i Crne Gore.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još