Sanirani krovovi zdravstvenih ustanova

 Sanirani krovovi zdravstvenih ustanova

dzkotor.me

Dom zdravlja Kotor, u okviru kontinuiranih aktivnosti na modernizaciji zdravstvenih objekata, završio je kompletnu sanaciju krovne konstrukcije na glavnom objektu ustanove u Dobroti, kao i na zgradi zdravstvene stanice u Risnu.

Radovi na krovovima oba objekta, površine 120, odnosno 125 kvadrata, obuhvatili su skidanje postojeće i izradu nove hidroizolacije ravnog krovišta, sa svim potrebnim elementima, zatim, opravku metalnih opšivaka, slivnika i oluka na kosom krovu i zamjenu oštećenih crijepova.

Ukupna vrijednost radova bila je gotovo 15 hiljada eura, koje je iz sopstvenih sredstava obezbijedio Dom zdravlja Kotor.

“Radi se o nastavku kontinuiranih aktivnosti, koje ova zdravstvena ustanova sprovodi u cilju osavremenjavanja ustanove i obezbjeđivanja kvalitetnijih uslova za rad zaposlenih i tretman pacijenata”, saopšteno je danas našem radiju iz Doma zdravlja Kotor. 

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još