„Saradnja sa Crnom Gorom- Integrisani plan intervencija za inkluziju mladih, borbu sa izazovima i razvoj aktivnog građanstva“

 „Saradnja sa Crnom Gorom- Integrisani plan intervencija za inkluziju mladih, borbu sa izazovima i razvoj aktivnog građanstva“

Opština Kotor je partner na projektu „Saradnja sa Crnom Gorom– Integrisani plan intervencija za inkluziju mladih, borbu sa izazovima i razvoj aktivnog građanstva“, kojim kao vodeći partner rukovodi Opština Monfalcone (IT), a odobren je za finansiranje od strane Regije Friuli Venezia Giulia, u skladu sa Zakonom Regije FVG od 30. oktobra 2000, br.19.

Glavne aktivnosti koje sprovodi Opština Kotor odnose se na jačanje kapaciteta stručnog kadra Kancelarije za prevenciju bolesti zavisnosti sa ciljem sticanja znanja i vještina u savjetodavnom radu, kao i unapređenje pružanja usluga u Savjetovalištu kroz pomoć i podršku zavisnicima svih uzrasta, rad sa roditeljima zavisnika i drugim članovima zavisničkih porodica.

Projekat će trajati do septembra, 2021. godine, a njegov osnovni cilj je da smanji stopu zloupotrebe droga među mladim ljudima na teritoriji opštine Kotor. Projekat je koncipiran tako da problematici prilazi iz svih relevantnih uglova. Naime, posebna pažnja je posvećena zaposlenima u kotorskim školama i svim drugim institucijama koje sa bilo kog aspekta tretiraju bolesti zavisnosti, ili dolaze u kontakt sa mladima koji već zloupotrebljavaju droge i njihovim porodicama, za koje smo pripremili trenige i obuke za prevenciju, ranu intervenciju i detekciju maloljetničke zavisnosti.

Projekat sprovodi Kancelarija za međunarodne projekte u naporu da se zajedničkim snagama borimo sa jednim od najvećih problema modernog društva. Od avgusta 2021. godine, predstavnik NVO Preporod, g. Jovan Bulajić biće rezident Savjetovališta tri puta sedmično narednih godinu dana trajanja projekta. Takođe, biće dostupan 24/7 za podršku zavisnicima i članovima njihovih porodica putem besplatne telefonske linije, na broj 0800 81 400.

 (Saopštenje Opštine Kotor)

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još