Stop nelegalnom ribolovu

 Stop nelegalnom ribolovu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odlučno je da se suprotstavi kršenju propisa i  dosljedno primjeni Zakon o morskom ribarstvu i markiluturi u cilju zaštite i očuvanja riba i drugih vodenih organizama, saopštili su iz tog Vladinog resora.

Direktor Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Igor Vujović,  najavio je u narednom periodu niz aktivnosti na suzbijanju svih vidova nelegalnog ribolova.

“Navedena lokacija je, u skladu sa Pravilnikom o određivanju linije na kojoj voda prestaje biti postojano slana u rijekama koje se ulivaju u more i određivanju granica zaštićenih ribolovnih područja (Službeni listu CG“, br. 39/13), zaštićeno ribolovno područje gdje je strogo zabranjena bilo koja ribolovna i druga aktivnost, a koja može uticati na ribu i druge morske organizme kao i na podvodni živi svijet. S toga, obavještavamo javnost da je Direktorat za ribarstvao izdao nalog inspektorima za ribarstvo da pokrenu postupak utvrđivanja počinilaca, procesuiraju i izreknu adekvatne prekršajne mjere u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu i marikulturi, kao i drugim propisima koji se odnose na zaštićena područja, te da će u narednim danima intezivirati čuvanje navedene lokacije.

Pored navedenog, a budući da se u medijima pominje i upotreba alata za izlov ribe takozvanog “rampina”, ovom prilikom obavještavamo javnost da ovaj alat nije dozvoljen za upotrebu u našim vodama.

Uvjeravamo javnost da je ovo ministarstvo, odlučno da se suprostavi kršenju propisa i  dosljedno primjeni zakon o morskom ribarstvu i markiluturi u cilju zaštite i očuvanja riba i drugih vodenih organizama te da ćemo u narednom periodu imati niz aktivnosti na suzbijanju svih vidova nelegalnog ribolova”, saopštio je direktor Direktorata za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Igor Vujović.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još