Turistički poslenici podržali vladine mjere za ublažavanje posljedica pandemije

 Turistički poslenici podržali vladine mjere za ublažavanje posljedica pandemije

Turistički poslenici iskazali su podršku najnovijim Vladinim mjerama za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa usmjerenim ka građanima i privredi, uz ocjenu da će doprinijeti očuvanju likvidnosti, radnih mjesta, kao i oporavku i rastu poslovne aktivnosti. Apeluju da se poslovnim subjektima koji su ušli u reprogram obaveza otklone prepreke da koriste benefite podrške. To je saopšteno na sjednici Odbora turizma i ugostiteljstva Privredne komore Crne Gore.

Na sjednici je zaključeno da se donošenjem četvrtog paketa mjera podrške u velikoj mjeri izašlo u susret zahtjevima privrede, te da je usmjeren na očuvanje likvidnosti, radnih mjesta, kao i oporavak i rast poslovne aktivnosti.

Posebno važnim smatramo nastavak subvencija na zarade, povećanje njihovog iznosa, odlaganje poreza i doprinosa na zarade i podršku novom zapošljavanju, kao i nastavak podrške privredi u dijelu kredita IRF-a i poslovnih banaka – saopštio je predsjednik Odbora Ranko Jovović.

Tu se prije svega misli na obezbjeđivanje novih i reprogram postojećih kredita za privredne subjekte iz sektora turizma i ugostiteljstva, uz grejs period od 24 mjeseca u kom će država subvencionisati kamatnu stopu. Riječ je i o obezbjeđivanju kreditnih linija za likvidnost i obrtna sredstva, uz grejs period od 12 mjeseci, pri čemu će država subvencionisati kamatnu stopu maksimalno do tri odsto za privredne subjekte iz ovog sektora, preduzetnike, mikro i mala preduzeća iz ugroženih djelatnosti, kojima je pored navedenog potrebno obezbijediti i dio kolaterala iz Garantnog fonda.

Odbor je pozvao da se dodatno razmotri ostvarivanje zahtjeva za subvenciju u iznosu od 100 odsto minimalne zarade za sve zaposlene u nekoj od ugroženih djelatnosti, nezavisno od datuma osnivanja firme. Potrebno je razmotriti dodatno proširenje liste ugroženih djelatnosti i uvođenje probnog rada za novozaposlene kojima se subvencionira zarada.

U Uredbi i uslovima za odlaganje naplate dospjelih poreskih i neporeskih potraživanja treba izmijeniti period  reprograma obaveza od 1. juna do 31. decembra 2020. godine, smataju turistički poslenici.

Limit dodijeljene državne pomoći koji je paketom mjera određen na 800.000 eura potrebno je povećati na 1,8 miliona eura u skladu sa novim Privremenim okvirom državne pomoći za podršku privredi tokom pandemije covid-19, koji je usvojila Evropska komisija početkom februara.

Jovović je pozvao da se implementiraju kratkoročne i realizuju dugoročne mjere iz trećeg paketa koje imaju razvojni karakter i posebno su značajne za diverzifikaciju crnogorske privrede. Donosioci odluka u narednom periodu bi trebalo da razmotre mogućnost smanjenja opterećenja po osnovu rada (doprinosa), čime bi se uticalo na povećanje zarada zaposlenih i oslobađanje sredstava poslodavcima za potencijalna nova zapošljavanja i investicije.

– Potrebno je izmijeniti Zakon o porezu na nepokretnosti čime će se utvrditi manji raspon poreske stope, tako da gornja granica iznosi 0,5% tržišne vrijednosti nepokretnosti, i na taj način onemogućiti različit fiskalni tretman privrednih subjekata u zavisnosti od toga u kojoj opštini posluju – zaključio je Odbor.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još