U KCCG u toku implementacija integralnog informacionog sistema, jednog od krucijalnih projekata Ministarstva zdravlja

 U KCCG u toku implementacija integralnog informacionog sistema, jednog od krucijalnih projekata Ministarstva zdravlja

U Kliničkom centru Crne Gore u toku je implementacija novog informacionog sistema koja se sprovodi u okviru projekta “Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori”. Projekat realizuju Ministarstvo zdravlja i kancelarija Programa Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori u svojstvu implementacionog partnera i tehničke podrške. Implementacijom ovog projekta, vrijednog 1.1 milon eura i formalno je započeta informatizacija najveće zdravstvene ustanove u Crnoj Gori.

Ovo je jedan od krucijalnih projekata kada se govori o digatalnoj transformaciji u zdravstvu i podrazumijeva kompletnu informatizaciju i informatičku integraciju svih sistema u KCCG, počev od osnovnog – medicinskog sistema (Helian) , preko poslovnog (PIS) i drugih pomoćnih sistema sve do upravljačkog dijela i “pametnog menadžmenta” (business intelligence – BI).

Poslije više pokušaja informatizacije u prethodnom periodu, u martu ove godine otpočela je implementacija koja je nažalost, zbog epidemije COVID 19, dva puta prekidana ali je početkom septembra ponovo nastavljena u mjeri u kojoj su to epidemiološki uslovi dozvoljavali. Sistem je trenutno implementiran na nekoliko klinika i djelova KCCG i već se pokazao kao vrlo prihvatljiv od strane medicinskog osoblja uz pružanje komfornijeg rada i veće efikasnosti.

edicinski informacioni sistem (Heliant) medicinskom osoblju donosi benefite u radu koji podrazumjevaju vođenje medicinske dokumentacije u elektronskom obliku, na jednom mjestu, uz značajnu uštedu vremena i povezivanje poliklinike i odjeljenja. Na ovaj način pacijenti će efikasnije ostvarivati zdravstvenu zaštitu na tercijanom nivou jer će svi podaci (istorija bolesti, terapija) koji se jednom unesu u sistem biti dostupni ordinirajućim ljekarima u svim organizacionim jedinicama KCCG. 

Avatar

Dubravka Perović

Pročitajte još