Uprkos krizi i manjem budžetu „Komunalno Kotor“ redovno održava higijenu u gradu

 Uprkos krizi i manjem budžetu „Komunalno Kotor“ redovno održava higijenu u gradu

Bez obzira na sve poteškoće, Komunalno preduzeće Kotor  redovno isplaćuje zarade za 149 stalno zaposlenih radnika, kao i  60 do 70 pretežno nerezidenata, uglavnom u sektoru čistoće, gdje je i dalje izražen problem nedostatka radne snage, rekao je za Portal Kotor izvršni direktor preduzeća Milan Popović.

Foto: direktor Milan Popović -Privatna arhiva

„Prihodi D.O.O. “Komunalno Kotor” u prethodnom periodu su u začajnoj mjeri umanjeni, a troškovi za održavanje i uređenje grada su povećani zbog redovne dezinfekcije grada i objekata, kao i materijala za higijenu. Osim redovnog održavanja i uređenja javnih površina i sakupljanja otpada, zaposleni iz našeg preduzeća redovno su vršili dezinfekciju opštinskih i državnih ustanova, kao i javnih površina, što je iziskovalo dodatna novčana sredstva“, istakao je Popović napominjući da se otpad sa teritorije opštine Kotor redovno skuplja, prazne se kontejneri, održavaju se javne zelene površine shodno planu i programu, kao i uređenje i održavanje gradskog groblja u Škaljarima i na Vrbice.

Komunalno preduzeće Kotor, dva puta dnevno odvozi otpad iz Starog grada shodno Odluci o održavanju čistoće za Opšrinu Kotor. Prema potrebi radnici Čistoće peru trgove u Starom gradu.

U tom preduzeću, prema riječima direktora Popovića, za sada imaju dovoljan broj specijalnih vozila koji služe za sakupljanje i prevoz otpada.

– Problem predstavlja dotrajala mehanizacija, jer je vozni park u prosjeku star preko 15 godina, a svakodnevna upotreba i prevoz otpada na sanitarnu deponiju Možura u Baru, povećava troškove mehanizacije već dotrajalih vozila“ kazao je on.

Shodno finansijskoj situaciji na koju je uticala pandemija Korona virusa, budžetom Opštine Kotor za kapitalne investicije koje su namjenjene Komunalnom preduzeću, iznos je umanjen pet puta u odnosu na istu budžetsku stavku u prethodnim godinama. To će znatno uticati na ulaganja Komunalnog preduzeća u infrastrukturu i vozni park“ istakao je za Portal Kotor izvršni direktor Milan Popović.

Na naše pitanje da li je zaživio projekat digitalno groblje u Škaljarima gdje je postavljena mogućnost dobijanja digitalnih informacija, te oliko građani to koriste, Popović je rekao:

-Program digitalno groblje u Škaljarima je bio aktivan do marta 2020 godine, nakon čega se pristupilo ažuriranju baze podataka i unosu novih podataka tj. pozicioniranja grobnica na osnovu geodetskih snimaka. Ažuriranje podataka je “usporila” pandemija korona virusa. Očekujemo da će građani u prvom kvartalu 2021. godine opet moći da koriste navedeni program i da dobiju pozicije traženih grobnih mjesta.“naglasio je Popović.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još