Webinar: Mogućnosti finansiranja transfera tehnologije putem SMART4ALL grantova

 Webinar: Mogućnosti finansiranja transfera tehnologije putem SMART4ALL grantova

U okviru Horizont 2020 projekta SMART4ALL, u utorak, 17. novembra 2020. godine, sa početkom u 10h, održaće se webinar na temu „Mogućnosti finansiranja transfera tehnologije putem SMART4ALL grantova“.

Cilj webinara je da se učesnici upoznaju da mogućnostima finansiranja inovativnih projekata i transfera tehnologije kroz pozive SMART4ALL projekta i da im se predstavi naredni CTTE poziv koji će biti otvoren od 1.12.2020. do 28.2.2021. godine. Webinar, koji se održava na našem jeziku, namijenjen je predstavnicima malih i srednjih preduzeća (SME), habova, startapova i inovativnih kompanija iz Crne Gore i okruženja.

Na webinaru će učestvovati predstavnici crnogorskog partnera u konzorcijumu, kompanije Mediterranean Excellence in Computing and Ontology – MECOnet d.o.o. (www.meconet.me ); prof. Boris Antić sa Univerziteta u Novom Sadu koji je partner na projektu; i kompanija „Verlab“ koja je izabrana za finansiranje tokom prvog poziva KTE projekata.

SMART4ALL je projekat finansiran od H2020 u cilju izgradnje kapaciteta među evropskim zainteresovanim stranama putem razvijanja samoodrživih, prekograničnih eksperimenata kojima se prenose znanja i tehnologije između akademske zajednice i privrede. Projekat, usmjeren ka prilagođenom niskomenergetskom računarstvu (CLEC) za Cyber-Physical Sisteme (CPS) i Internet stvari (IoT), kombinuje niz jedinstvenih karakteristika koje povezuje zajednička vizija različitih kultura, različitih politika, različitih geografskih područja i različitih primjena domeni.

Izvor i foto: Vlada CG

Avatar

Dubravka Perović

Pročitajte još