Za upis na I godinu mjesta za 3.339 budžetskih brucoša

 Za upis na I godinu mjesta za 3.339 budžetskih brucoša

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore je, na održanoj elektronskoj sjednici, usvojio Odluku kojom se za upis studenata u I godinu osnovnih studija predviđa 3.339 mjesta na budžetu, za studijsku 2021/2022. godinu.

„Odluka je usvojena na predlog Senata UCG i uz pribavljeno Mišljenje Centra za unapređenje kvaliteta na UCG, a konačnu odluku donijeće Vlada Crne Gore, nakon čega će biti raspisan Konkurs za upis na osnovne studije“, kazala je predsjednica Upravnog odbora UCG prof. drRajka Glušica.

Ona je dodala da je usvojen i predlog od osam mjesta za upis na interdisciplinarni studijski program Konzervacija i restauracija na Fakultetu likovnih umjetnosti, pod uslovom da se postupak akreditacije i izdavanja licence za ovaj studijski program završi do raspisivanja konkursa za upis u I godinu osnovnih studija (I, II i III rok).  

Broj mjesta za upis nove generacije studenata na Univerzitet Crne Gore u skladu je sa rješenjem Ministarstva prosvjete kojim je određen maksimalan broj studenata za upis, kao i u skladu sa standardima kvaliteta nastave.

„Predlog je opravdan i sa aspekta zapošljivosti i potražnje na tržištu rada u Crnoj Gori, budući da podaci Zavoda za zapošljavanje pokazuju da je i usljed krize izazvane pandemijom virusa COVID-19 zabilježen porast broja zapošljavanja visokoškolaca u 2020. godini“, navela je predsjednica Glušica.

Predloženi broj mjesta na 19 fakulteta je sljedeći: Arhitektonski fakultet 50, Biotehnički 160, Ekonomski 390, Elektrotehnički 330, Fakultet dramskih umjetnosti 35, Fakultet likovnih umjetnosti 40, Fakultet političkih nauka 140, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 105, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 150, Filološki fakultet 335, Filozofski fakultet 290, Građevinski fakultet 110, Mašinski fakultet  160, Medicinski 185, Metalurško-tehnološki 115, Muzička akademija 36, Pomorski fakultet Kotor 260, Pravni fakultet 210 i Prirodno-matematički fakultet 230.   

Pored upisa, na dnevnom redu sjednice su bila kadrovska i finansijska pitanja.

Kad je riječ o kadrovskim pitanjima, konstatovan je prestanak mandata prof. dr Duška Bjelice na mjesto člana Upravnog odbora, koji je juče, 16. juna 2021. godine, podnio ostavku. Takođe, konstatovan je prestanak mandata Sare Ariane Serhatlić  usljed  isteka ugovora o radu na određeno vrijeme, na  Univerzitetu Crne Gore. Usvojen je i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Institutu za biologiju mora UCG.

Na sjednici  je usvojen i Predlog za izmjene finansijskog plana UCG za 2021. godinu i Predlog izmjene plana javnih nabavki UCG.

(Univerzitet Crne Gore)

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još