Za upis na specijalističke studije prijave do sjutra

 Za upis na specijalističke studije prijave do sjutra

Foto: ilustracija

Za upis na prvu godinu master studija Univerziteta Crne Gore, obima 120 ECTS kredita, 1.031 kandidat je predao prijavu, dok je, takođe za upis u 2021/22. godini, za specijalističke studije Univerziteta Crne Gore prijave predalo 405 studenata. 

Upis kandidata na specijalističke završiće se zaključno sa 6. oktobrom 2021. godine, dok će upis kandidata na master studije završti zaključno sa 8. oktobrom 2021. godine.

Za upis na master studijske programe, od 2. do 4. oktobra, organizovani su prijemni ispiti u skladu sa rasporedima organizacionih jednica. Kandidati su bili dužni da polože prijemni ispit za sve studijske programe master studija koji su oglašeni konkursom, a koji je kao dodatni uslov za upis utvrđen Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne Gore i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore.

Upis na master akademske i primijenjene studije se obavlja na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita i prijemnom ispitu, nakon sprovedenog postupka rangiranja, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom Univerziteta Crne i Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija  Univerziteta Crne Gore

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

 (Univerzitet Crne Gore)

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još