Zahtjevi za izdavanje kartica za parking

 Zahtjevi za izdavanje kartica za parking

DOO Komunalno Kotor, obavještava korisnike pretplatnih parking kartica sa parkinga Benovo, da je zbog implementacije novog softvera sa modulo za fiskalizaciju, potrebno da podnesu zahtjev za izdavanje nove kartice, sa pratećom dokumentacijom, do 20. oktobra u kancelarije Društva svakog radnog dana od 07.00 – 14.00 časova.

Pravo na mjesečnu pretplatu, imaju stanovnici Starog grada, kao i zaposleni u javnim institucijama u Starom gradu i u kontakt zoni.

Potrebna dokumentacija za fizička lica:

 • Ispunjen zahtjev
 • Uvjerenje o prebivalištu (u kojem je navedena adresa stanovanja)
 • Fotokopija lične karte
 • Fotokopija saobraćajne dozvole
 • Dokaz o izmirenim obavezama prema DOO “Komunalno Kotor” (po svim osnovama)

Potrebna dokumentacija za pravna lica:

 • Ispunjen zahtjev
 • Potvrda poslodavca o zaposlenju
 • Rješenje o registraciji poslodavca
 • Fotokopija lične karte
 • Fotokopija saobraćajne dozvole
 • Dokaz o izmirenim obavezama prema DOO “Komunalno Kotor”

Licima koja posjeduju rješenje o procjeni invalidnosti obezbijeđene su besplatne parking kartice. Da bi ostvarili pravo na iste, potrebno je priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Zahtjev
 • Uvjerenje o prebivalištu (u kojem je navedena adresa stanovanja)
 • Fotokopija lične karte
 • Fotokopija saobraćajne dozvole
 • Rješenje o procjeni invalidnosti

Zainteresovani građani koji su zaposleni u privrednim društvima, čije je sjedište u Starom gradu ili kontakt zoni, mogu podnijeti zahtjev za pretplatne parking kartice za parking Autoboka.

Zahtjev možete preuzeti na sajtu preduzeća www.jkpkotor.com ili lično u prostorijama Društva, zgrada Obnove Škaljari bb.

 Cijena mjesečne pretplatne parking kartice za parking Benovo iznosi: 

 • Penzioneri koji su stanovinici Starog grada 10,00€
 • Stanovnici Starog grada 25,00€
 • Zaposleni u javnim institucijama (petodnevna karta) 40,00€
 • Zaposleni u javnim institucijama (sedmodnevna karta) 50,00€

Cijene mjesečne pretplatne parking kartice za parking Autoboka iznosi 25,00€.

 Sve dodatne informacije, možete dobiti na broj 032-325-677

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još