Zaključci Operativnog štaba za praćenje epidemije

 Zaključci Operativnog štaba za praćenje epidemije

Na sastanku Operativnog štaba za praćenje epidemije COVID-19 na teritoriji opštine Kotor donešeni su sljedeći zaključci:

Predsjednik Opštine Kotor se zadužuje da obavi razgovor sa državnim sekretarom Ministarstva zdravlja Veljom Čađenovićem u vezi nabavke transportnih paletnih kriogenih rezervoara za kiseonik – tankovi za kiseonik. Zadužuje se Operativni štab za praćenje epidemije COVID-19 na teritoriji opštine Kotor da uputi dopis Institutu za javno zdravlje o tome da Dom zdravlja Kotor može da vrši PCR testiranje stanovnika sa područja opština Herceg Novi i Budva.

Zadužuje se Operativni štab za praćenje epidemije COVID-19 na teritoriji opštine Kotor da uputi dopis – preporuku Ministarstvu zdravlja, Institutu za javno zdravlje i Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta da obrazovne ustanove sa teritorije opštine Kotor nastave online nastavu naredne dvije sedmice, u skladu sa mogućnostima.

Zadužuje se Opština Kotor da preko svojih službi izvrši pozivanje građana na vakcinaciju.

Zadužuju se Služba zaštite i spašavanja Kotor i DVD „Bogoljub Brezić“ Perast da izvrše redovnu dezinfekciju javnih površina.

Zadužuju se Služba za inspekcijske poslove i Komunalna policija da izvrše vanrednu kontrolu poštovanja mjera zabrane održavanja treninga sportista amatera i sportista rekreativaca, kao i sportskih takmičenja i turnira sportista u manjim zatvorenim sportskim objektima (baloni i drugo), osim profesionalnih sportista.

Zadužuje se sanitarna inspektorka da u saradnji sa Komunalnom policijom i Službom za inspekcijske poslove nastavi kontrolu poštovanja izrečenih mjera samoizolacije na način da se licima ne dozvoljava napuštanje objekata, uz obavezu zaštite podataka i lica kojima su izdata rješenja o istoj.

Zadužuje se Odjeljenje bezbjednosti Kotor da, u saradnji sa Komunalnom policijom i Službom za inspekcijske poslove nastave sa pojačanom kontrolom ulazaka i izlazaka iz opštine Kotor.

Zadužuju se Centar bezbjednosti Kotor i Komunalna policija da nastave sa svakodnevnim delegiranjem zaposlenih koji će voditi računa o redu i miru ispred Opšte bolnice Kotor.

Zadužuju se Komunalna policija i Služba za inspekcijske poslove da onemoguće masovna okupljanja na izletištima i drugim javnim površinama.

Sastanku Operativnog štaba za praćenje epidemije COVID-19 na teritoriji opštine Kotor prisustvovali su: predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić, načelnik Odjeljenja bezbjednosti Kotor Živko Ćorić, direktor Opšte bolnice Kotor dr Davor Kumburović, direktor Doma zdravlja Kotor dr Igor Kumburović, infektološkinja Opšte bolnice Kotor dr Ljiljana Knežević, sanitarna inspektorka Bilgena Hubanić, turistički inspektor Zoran Radunović, načelnik Službe za inspekcijske poslove Miro Anđelić, načelnik Komunalne policije Zoran Vučinović.

Na sastanku je konstatovano da se epidemiološka situacija na teritoriji opštine Kotor popravlja, što pokazuju podaci o smanjenju broja oboljelih. Odjeljenje bezbjednosti Kotor, Komunalna policija i Služba za inspekcijske poslove zajednički kontrolišu poštovanje seta mjera za suzbijanje pandemije, propisanih od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore, saopštili su na sajtu Opštine Kotor.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još