Zaštita biodiverziteta kroz parkove prirode

 Zaštita biodiverziteta kroz parkove prirode

Vlada Crne Gore je sredinom ovog mjeseca donijela Odluku o proglašenju zaštićenog područja Park prirode “Katič”. U pitanju je drugo zaštićeno morsko područje u Crnoj Gori nakon proglašenja zaštite Parka prirode Platamuni na pučinskoj obali Boke Kotorske u aprilu ove godine. Ali, to je tek prvi korak u cilju suštinske zaštite biodiverziteta ovih lokaliteta.

Iako je procedura stavljanja pod zaštitu ovih područja, zajedno sa područjem Starog Ulcinja, započela još 2011.godine, Crna Gora je tek 2021.prestala biti jedina mediteranska zemlja bez zaštićenih morskih područja- Marine Protected Area (MPA). Po riječima Dr Vesna Mačić, eksperta za marinsku ekologiju sa Instituta za biologiju mora, procedura stavljanja pod zaštitu Starog Ulcinja trebalo bi da bude završena do kraja godine. Ali to je tek početak.

Samo proglašenje zaštite neće ništa značiti ukoliko ne budu izrađeni funkcionalni planovi upravljanja, koje treba da donese zakonom definisan upravljač, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom. Sem toga, neophodno je uspostavljanje sinegrije u djelovanju svih nadležnih nacionalnih i lokalnih institucija, kao i samih građana kao korisnika prostora.

“Veoma važna će biti i kontrola na samom moru. To je jedna od stvari čija uspostava predstoji u organizaciji upravljanja ovim područjima. Morskom dobru nedostaju nadležnosti. Moraće da se povežu državne službe I da vide kako je shodno našem zakonskom okviru najbolje da funkcionišu, te šta treba da se mjenja u legislative kako bi bilo realno uspostavljanje zaštite na terenu,”objašnjava ekspertkinja marinske ekologije, Dr Vesna Mačić.

Sem tri pobrojana lokaliteta i rta Ratac u akvatorijumu Sutomora, Institut za biologiju mora radi i na budućoj zaštiti vrulja u Kotorsko-risanskom basenu, gdje se, između ostalih značajnih organizama, na veoma malim dubinama nalaze kolonije Zlatnog korala, zaštićene mediteranske vrste. Lokalitetima Sopot i Dražin vrt naši se marinski biolozi bave i u okviru projekta TUNE UP, koji sprovodi 12 naučnih institucija iz sedam zemalja Mediterana.

TUNE UP projekat za cilj ima uspostavljanje koordinacije upravljanja na više nivoa u cilju ograničavanja sukoba između očuvanja biodiverziteta zaštićenih morskih područja na Sredozemlju, i ekonomskih potreba zajednice, te bi razmjena iskustava sa drugim zemljama i zaključci ovog projekta trebalo da budu od koristi za uspostavljanje funkcionalnih menadžment planova za sve MPA u Crnoj

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još