Završen značajan projekat o upoređivanju važećih katastarskih podataka o izgrađenom fondu sa najnovijim satelitskim snimcima

 Završen značajan projekat o upoređivanju važećih katastarskih podataka o izgrađenom fondu sa najnovijim satelitskim snimcima

U prvoj polovini tekuće godine Opština Kotor je završila značajan i veoma interesantan projekat o upoređivanju važećih katastarskih podataka o izgrađenom fondu sa najnovijim satelitskim snimcima, sa ciljem utvrđivanja razlika.

Naime, već godinama su u javnosti prisutne informacije o postojanju objekata koji nijesu upisani u katastar nepokretnosti, ili su upisani u značajno manjem obimu od stvarnog stanja. Budući da se porez na nepokretnosti obračunava na osnovu zvaničnih katastarskih podataka, Opštini Kotor je bilo u interesu da utvrdi stvarno stanje izgrađenog fonda u cilju povećanja lokalnih javnih prihoda.

Utvrđeno je postojanje oko 1.200 objekata koji do sada nisu bili upisani u katastar i preko 200 objekata koji značajno odstupaju od upisanih vrijednosti. Njihova ukupna površina procijenjena je na blizu pola miliona kvadratnih metara, prvenstveno stambenog i poslovnog prostora. Pribavljeni su i podaci o vlasnicima objekata i formiran jedinstven prostorni informacioni sistem koji će Opština Kotor koristiti tokom daljeg postupka.

Ovo je prvi projekat u Crnoj Gori u kome je korišćena vještačka inteligencija (AI) za efikasnije rješavanje praktičnih komunalnih problema koji bi inače iziskivali značajno vrijeme, sredstva i angažovanje velikog broja ljudi. Iako relativno nova, ova tehnologija je već nezamjenjiva u savremenom upravljanju prostorom, transportu, ekologiji, poljoprivredi, ribarstvu itd.

Konsultant za ovaj posao bilo je kotorsko preduzeće za planiranje prostornog razvoja MonteCEP u saradnji sa švajcarskom firmom Picterra, jednom od vodećih u Evropi u oblasti analize satelitskih podataka i mašinskog učenja.

 Kabinet predsjednika Opštine Kotor

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još