„Žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost”

 „Žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost”

U cilju smanjenja višestruke diskriminacije i nasilja nad ženama i djevojkama s invaliditetom, te podizanja svijesti javnosti o ovim problemima, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) predstavlja spot „Stop diskriminaciji žena s invaliditetom!”. Spot je izrađen u sklopu projekta „Žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost”, koji finansira Američka ambasada u Podgorici i na slikovit način ukazuje na samo jedan od vidova diskriminacije koja ih prati na svakom koraku.

U okviru projekta sprovedeno i istraživanje o nasilju i diskriminaciji nad ženama s invaliditetom i vidovima podrške koja im je potrebna. Istraživanjem su obuhvaćeni i članovi/ce njihovih porodica. Oni su govorili o iskustvima u vezi sa prihvatanjem invaliditeta, odgajanjem i podrškom, kao i slučajevima nasilja i diskriminacije nad njima zbog invaliditeta njihovih bližnjih. Rezultati sa preporukama za donosioce odluka biće predstavljeni u posebnom Izvještaju, koji će biti prezentovan domaćoj i međunarodnoj javnosti u aprilu.

U cilju ohrabrivanja žena, djevojaka, djevojčica s invaliditetom i njihovih porodica, da prepoznaju nasilje i diskriminaciju, I MI Boke realizuje i onlajn radionice s ovom grupom. Do sada su održane dvije radionice sa članovima/cama porodica i jedna sa ženama i djevojkama s invaliditetom. U okviru projekta je nabavljeno i osam laptop računara sa četiri govorna programa, kako bi se omogućilo učestvovanje žena i djevojaka s invaliditetom i njihovih porodica koji nemaju adekvatnu opremu za onlajn radionice.

Projekat ,,Žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost” započet je oktobra 2019. godine, a trebalo bi da bude završen do kraja maja ove godine.

 Inicijativa mladih s invaliditetom Boke

Izvršna direktorka Miroslava – Mima Ivanović

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još