Ženska politička mreža obilježava tri godine postojanja

 Ženska politička mreža obilježava tri godine postojanja

Ženska politička mreža obilježava tri godine postojanja tokom kojih je djelima pokazala kako je moguće prevazilaziti političke razlike radi opšteg dobra, te kako dijalog kao oruđe demokratije nema alternativu, navode iz te mreže.

‘Naša trogodišnjica se dešava u godini kad se slavi 40 godina od usvajanja CEDAW koncencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama, 25 godina nakon Pekinške deklaracije i 20 godina od usvajanja Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN 1325 Žene, mir, bezbjednost, te 75 godine nakon što su žene u Crnoj Gori prvi put ostvarile aktivno pravo glasa.

Usvajanje Pekinške platforme za akciju, predstavljalo je prekretnicu i nadahnjujući momenat širom svijeta što je rezultiralo brojnim strategijama, političkim procesima koji su dali snažan zamah i podsticaj u postizanju rodne ravnopravnosti i inspirisali stvaranje globalnog pokreta za ženska prava pod okriljem UN-a, čiji je aktivni učesnik i Ženska politička mreža.

Nažalost, osnaženi neo-liberalizam i populistički trend koji je zahvatio cijeli svijet, Evropu, pa i naš region i Crnu Goru, doveo je do urušavanja dosegnutih ljudskih prava, a naglašeno ugrožava prava žena kreirajući sve više populističkog bavljenja ovom temom, bez suštinskog i sistemskog djelovanja koji uklanja strukturne barijere i stvara preduslove u borbi protiv rodno zasnovane diskriminacije.

Izostankom demokratije kreiran je ambijent u kom se kreira veoma štetan trend. Cjelokupni ženski pokret se ciljano slabi značajnim smanjenjem ekonomskog, finansijskog i političkog prostora za rad i napredak žena, ujedno izostavljajući kontinuirano jačanja liderstva za prava žena na svim nivoima, ostavljajući tako prostor za sve snažniji populistički i retrogradni javni diskurs o položaju i pravima žena.

Stoga, dok smo svjesne dosadašnjih postignuća koja su nastala iz velikih napora, ne zatvaramo oči pred izazovima. Svjedočimo činjenici da je zastupljenost žena u političkom životu još uvijek nedovoljna, da su radna prava žena na udaru i da je diskriminacija u svim društvenim sferama svakodnevica pred kojima su nemoćne hiljade žena jer nema adekvatnog sistemskog odgovora. Svjedoci smo da politika najčešće ostaje slijepa prema potrebama žena.

Sve navedeno, čini Žensku političku mrežu još odlučnijom u borbi za ravnopravan položaj žena u Crnoj Gori čineći nas ponosnim na sopstveno opredjeljenje da tragamo za sistemskim rješenjima. Odlučno se držimo opredjeljenja da osvajamo politički prostor i mijenjamo politike po mjeri svih njenih građana i građanki i stvaramo rezultate koji su jedini pravi odgovor na retrogradne trendove.

Nakon posljednjih izbora, uvjerili smo se po ko zna koji put da je jedino zakonska norma garancija povećanja broja žena na mjestima odlučivanja. Stoga smo ponosne što je naš zahtjev za povećanje minimalne kvote na 40% uz obavezni raspored minimum 1 u 3 kandidata uvršten u predlog

izbornog zakona i očekujemo da bude usvojen kada za to stvore uslove parlamentarne partije vlasti i opozicije.

Zahvaljujući inicijativi Ženske političke mreže izmijenile smo finansiranje političkih partija i osigurale da se politički rad i osnaživanje žena unutar parlamentarnih političkih partija kontinuirano odvija. Novim Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, a zahvaljujući normi ŽPM, oko pola miliona eura je već opredijeljeno ženama u partijama, a od 1. janauara 2021. godine parlamentarne partije koje imaju žene u poslaničkim klubovima dobijaće dodatna sredstva, zavisno od broja žena. Ovo predstavlja značajno dostignuće ne samo za Crnu Goru već i za region, i ponosne smo na ovaj izuzetan iskorak, ali ujedno očekujemo naglašenu dalju odgovornost političarki iz partija i puno poštovanje i afirmisanje politika zahvaljući kojima je došlo do pomaka, te krajnje odgovorno postupanje i puni doprinos položaju žena u Crnoj Gori.

U sferi ekonomskog osnaživanja žena, ŽPM je nastavila sa inicijativom za podršku ženskom preduzetništvu na lokalnom nivou osiguravši da preduzetnice širom Crne Gore mogu koristiti bespovratna sredstva za svoje biznise. Opredjeljenem da svojim djelovanjem stvaramo sistemska rješenja, te osiguramo dugoročnu podršku unapređenju položaja žena, izborile smo da 16 crnogorskih opština prepozna ovu mjeru kao stalnu budžetska liniju iz koje su samo u prošloj godini, preduzetnice iskoristile 115, 500.00 eura. Ako uzmemo u obzir situaciju sa pandemijom COVID-19 koja je u velikoj mjeri pogodila upravo žene, ova stalna sredstva su time postala i značajnija, a naša opredjeljenost da mijenjamo politike u sferi ekonomije još snažnija. Konačno, ipak ništa manje značajno, Ženska politička mreža posebnu pažnju u proteklom periodu posvetila je pitanju nasilja nad ženama, pa je u tom smislu inicirala izmjenu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i Krivičnog zakonika, kako bi se osigurala bolja zaštita žrtava nasilja. Na ovom polju su brojne aktivistkinje za prava žena dale svoj nemjerljiv doprinos, a naša posvećenost ovoj borbi će ostati u onom što najbolje znamo – to su izmjene zakona i kontrola rada institucija.

ŽPM neće stati, već će i dalje odgovorno, ozbiljno, uporno i hrabro nastaviti sa radom na promjeni i primjeni propisa u pravcu postizanja ravnopravnosti žena u Crnoj Gori, jer na taj način doprinosimo izgradnji boljeg i pravednije društva za sve građanke i građane Crne Gore“, navodi se u saopštenju.

Avatar

Dubravka Perović

Pročitajte još