Bokeljska mornarica: Korona privremeno prekinula tradiciju izbora malog admirala

 Bokeljska mornarica: Korona privremeno prekinula tradiciju izbora malog admirala

Foto: Bokeljska mornarica

Imajući u vidu vanredne okolnosti uslovljene pandemijom koronavirusa, Admiralat Bokeljske mornarice Kotor odlučio  je na današnjoj sjednici da ove godine ne izabere novog malog admirala već da produži mandat prošlogodišnjem, Karlu Marjana Ribici, do 13. januara 2022. godine. Pri tome je uzeto u obzir da u toku prošle godine mali admiral, kao i Glavni odred Mornarice, zbog pandemije nije nastupao na  većini Statutom predviđenih manifestacija.

Tradicija izbora malog admirala datira još od od srednjeg vijeka, a sigurno od XV vijeka, mada postoje indicije da se mali admiral i ranije birao, samo se nije tako oslovljavao.

Izbor malog admirala vrši se svake godine na karike, 13. januara, na dan kada je 809. godine mletački brod donio u Kotor relikvije Svetog Tripuna, a taj se datum tradicionalnu uzima i kao datum osnivanja Bokeljske mornarice. U skladu sa tradicijom i Statutom, tog dana Admiralat Bokeljske mornarice na predlog Upravnog odbora imenuje malog admirala, dječaka starosti od 7 do 12 godina, čiji mandat traje godinu dana.

Mali admiral je simbol podmlađivanja Mornarice a njegov glavni zadatak  je, pored toga što učestvuje u nastupima Glavnog odreda prateći admirala, da 27. januara sa lođe katedrale u Kotoru izgovori pohvale – lode Svetom Tripunu, zaštitniku Kotora. Smatralo se, naime, da je samo dječak tog uzrasta, bez velikih grijeha, dostojan da izgovori pohvale svecu zaštitniku. Mali admiral se bira iz porodica koje imaju pomorsku tradiciju i čiji su članovi vezani za Bokeljsku mornaricu.  

U periodu od 1947. do 1990, kada je komunistički režim odvojio Bokeljsku mornaricu od njenih vjerskih tradicija,  mali admirali nijesu izgovarali pohvale svecu. Konačno je 1990. ponovo obnovljeno učešće Mornarice u proslavi Tripundana, izabran je mali admiral Frano Milošević, koji je izgovorio pohvale i do danas je ta drevna tradicija nastavljena u skladu sa regulativom inoviranog Statuta iz 2016. godine.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još