„Eho“ list učenika kotorske Gimnazije

 „Eho“ list učenika kotorske Gimnazije

Ovogodišnji broj donosi vijesti o zavidnim rezultatima učenika na takmičenjima, stvaralačkim projektima iz ekologije, ali i iz kulinarstva, priču o kulturnoj prošlosti kroz muziku, nezaobilazno poetsko i prozno stvaralaštvo, fotografije i crteže, kao i različite aspekte života u protekloj godini. Posebnu pažnju zaslužuju članci maturanata, a mnoge su poslali kada su već završili školu, koji svjedoče o njihovoj nadarenosti, zrelosti i pokazanoj odgovornosti.

„Eho“ je u protekloj godini nastavio saradnju sa časopisom „Ogledalo“ Matematičke gimnazije iz Beograda, a primjerci prethodnog broja stigli su i do srednjoškolaca u Los Anđelesu i Čikagu.

Svoj doprinos i ove godine su dali kulturni radnici iz Kotora, Muzička škola „Vida Matjan“, kao i profesori Gimnazije u svojim člancima. U redakciji „Eha“ 9 bili su učenici: Ivana Lučev, glavni urednik i saradnici Ana Kaluđerović, Dejana Nikolić, Franka Peruđini, Hana Medan, Katja Radovanović, Maja Vulović, Nastasja Barović, Stefan Lazarević. Glavni urednik je prof. Sonja Golub Klenak.

Školski list je štampan u 1000 primjeraka i ima 84 strane.

-Ove godine, školski list „Eho“ 9 završen je u decembru 2020, a ne u aprilu kako smo to navikli svih prethodnih godina. Umjesto da ispraćamo maturante, razmišljamo o organizaciji ekskurzije i unapređenju obrazovanja, našli smo se u „mreži“ onlajn nastave i mnoštvu vijesti o širenju pandemije covid – 19, pravih i lažnih, prinuđeni na distancu jedni od drugih, a najviše od školskog života. To je  onemogućilo razmjenu ideja i članaka sa novim saradnicima i preusmjerilo sadržaj našeg lista ka novim, aktuelnim temama“, saopštili su nam iz redakcije lista napominjući da „Eho“nije zamišljen da bude samo informativno glasilo naše škole, već sa ciljem da pokrenu teme zanimljive i za buduća istraživanja, razmišljanja srednjoškolaca o savremenom svijetu, interesovanja za zavičajnu prošlost, njihove uspjehe i stvaralačke doživljaje.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još