Kotor i Bokeljska mornarica predstavljeni na kineskoj televiziji

 Kotor i Bokeljska mornarica predstavljeni na kineskoj televiziji

Foto: Bokeljska mornarica

U saradnji sa agencijom Fly Travel Montenegro i Nacionalnom turističkom organizacijom Crne Gore kineska televizija je 30 juna o.g. snimila emisiju o Kotoru. Emisija je direktno prenošena iz Kotora i trajala oko sat i 30 minuta, a predstavljeni su najznačajniji kulturno istorijski spomenici i ambijenti Kotora.

Bokeljskoj mornarici je posvećeno oko 20 minuta. Na pjaci  svetog Tripuna Mornaricu su predstavljali Admiral Antun Sbutega, Mali admiral Karlo Ribica, poručnik Marjan Ribica, Krsto Milutin, Nenad Milutin i Igor Petrović u odorama i sa oružjem, kao i članice Mornarice Nina Jevtović, Jovana Mračević, Marinela Popović, Veronika Fabian i Danka Vuković u tradicionalnim nošnjama.

Amdiral je govorio o istoriji,  tradicijama  i razvoju Mornarice, te njenom doprinosu razvoju materijalne i nematerijalne kulture Kotora i Boke. On je zatim predstavio Malog admirala i druge članove  i članice koji su govorili o njihovom angažmanu u Mornarici, porodičnim tradicijama i tome što za njih znači članstvo u drevnoj bratovštini.  Govorilo se   na engleskom koji je  voditeljka prevodila na kineski.  Tako su Kotor i Bokeljska mornarica promovirani u državi sa najvećim brojem stanovnika na svijetu i prema opštim impresijama ta promocija je bila izvanredna.

(Bokeljska mornarica, admiral Antun Sbutega

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još