Monografija„Grbovnik Boke Kotorske“sjutra veče u Palati Grgurina

 Monografija„Grbovnik Boke Kotorske“sjutra veče u Palati Grgurina

Monografija dipl. ing. Leonida Kampea, „Grbovnik Boke Kotorske“, biće predstavljena u Palati Grgurina 01. septembra (srijeda) u 20 sati.

Tom prilikom će govoriti dr Katarina Mitrović, istoričarka, mr Jovan J. Martinović, arheolog u penziji, Radojka Abramović, rukovodilac muzejskog sektora i autor monografije.

Monografiju je izdao JU Pomorski muzej Crne Gore Kotor u saradnji sa Opštinom Kotor, u okviru Programa kulturnih manifestacija za 2021. godinu.

Stručnim radom je obuhvaćena cjelokupna heraldička baština Boke Kotorske sa Budvom, od nastanka prvih porodičnih grbova u XIII-XIV vijeku do posljednjih grbova nastalih u XIX vijeku. Obrada je vršena na savremen način i po svim načelima heraldičke nauke. Autor se koristio publikovanim i nepublikovanim izvorima i relevantnom literaturom. Posebna vrijednost leži u tome što je autor konsultovao arhivske fondove i zbirke koji se čuvaju u Istorijskom arhivu Kotor, Archivio di Stato di Venezia, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, Bavarskoj državnoj biblioteci i drugim arhivskim i bibliotečkim ustanovama u Kotoru, Zagrebu, Zadru, Rusiji.

Uz tekst odštampan na 150 strana priloženo je preko 500 ilustracija, gravure iz perioda XVI – XIX vijeka i originalni crteži svih grbova crtani rukom samog autora. Pored heraldičke obrade doneseni su i izuzetno dragocjeni istorijski podaci o pojedinim rodovima i njihovim članovima.

(JU Pomorski muzej Crne Gore)

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još