Muzej grada Perasta i Srednja pomorska škola Kotor partneri za grant projekat

 Muzej grada Perasta i Srednja pomorska škola Kotor partneri za grant projekat

Opštinska javna ustanova “Muzeji” Kotor-Muzej grada Perasta, u okviru saziva Udruženja Balkanske mreže muzeja za 2021. godinu, projektom “A Long Tradition Of Maritime Sciences”/”Duga tradicija pomorskih nauka”, ostvario pravo na grant koji predstavlja bespovratnu novčanu podršku.

Partner na ovom projektu je Srednja pomorska škola Kotor.

Podsjetimo, OJU ”Muzeji” Kotor je član Balkanske Mreže Muzeja od 2015. godine. Značaj ove saradnje ogleda se u većoj vidljivosti muzeja u Perastu, širenju dobrih praksi i saradnji sa drugim muzejima u okviru mreže.
Projekt menadžerka i koordinatorka na projektu, Biserka Milić i muzejska savjetnica Danijela Đukić sa Srednjom Pomorskom školom realizovaće pomenuti projekat, u Kotoru, u periodu od 6. septembra do 21. novembra 2021. godine. Zbog mogućih epidemioloških mjera, projekat je napravljen sa praktično dva plana, tako da će realizacija biti omogućena i putem online sistema.
Riječ je o projektu koji podrazumijeva angažovanje profesorskog kadra Srednje pomorske škole, u smislu predavanja svim zainteresovanim mladim ljudima, prvenstveno đacima Srednje pomorske škole, sa temama koje su direktno vezane za pomorstvo Boke, najprije Perasta i iskustva pomoraca, stečena na plovidbama.
Teme predavanja koje vezuju dvije institucije,ovim projektom su Osvrt na istorijat pomorstva u Boki kotorskoj, Značaj pomorstva i trgovine, kao i uvažene ličnosti iz pomenute sfere, Pomorstvo za vrijeme Venecijanske Republike, Pomorstvo u XX vijeku, Značaj pomorstva u svjetskoj industriji, Razlike između navigacionih instrumenata nekad i sad, Prezentacija i upoređivanje nekadašnjih i današnjih navigacionih mapa.
Prije same evaluacije i izvještavanja, planiran je test, odnosno kviz za sve one koji su prisustvovali prezentacijama i predavanjima. Za pobjednika kviza predviđena je i prigodna nagrada.
Više informacija, zainteresovani mogu naći na sajtu Balkanske Mreže Muzeja http://www.bmuseums.net/five-exciting-museum-projects/
Napominjemo da je OJU “Muzeji Kotor”-Muzej grada Perasta, u posljednje četiri godine, kroz projektne predloge, obezbijedila nešto više od 49.000 eura, kao i mnogobrojna sponzorstva, kao dopune istih.
“Imajući u vidu nezavidnu finansijsku situaciju, kao posljedicu pandemije izazvane COVID-19 virusom, u narednom periodu planirana su još dva značajna projekta, čiji budžeti, kao ni ovaj, neće opteretiti budžet kako ustanove, tako i osnivača”, poručuju iz OJU “Muzeji” Kotor.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još