Nastavak kulturno-umjetničkog javnog rada kroz zajedničke programe

 Nastavak kulturno-umjetničkog javnog rada kroz zajedničke programe

Imajući u vidu da je zbog pandemije korona virusa otežan rad ustanova kulture i onemogućena realizacija brojnih manifestacija, te da je veliki broj umjetnika bio prinuđen da otkaže autorske programe i projekte, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, kroz resor kulture, planira da pokrene urgentan i analitički dijalog sa relevantnim ciljnim grupama kako bi formirao radne timove i krizne menadžere unutar svakog sektora kulturne djelatnosti u zemlji. Tim povodom, predstavnici Ministarstva organizovaće niz sastanaka sa reprezentativnim i strukovnim udruženjima, kao i sa predstavnicima javnih institucija i zainteresovanom stručnom javnošću. Cilj je da se preciznije detektuju razmjere problema, ali i mogućnosti saniranja posljedica uzrokovanih aktuelnom zdravstvenom situacijom, sa aspekta struke.
 
Namjera je i da se, u skladu sa mjerama Instituta za javno zdravlje, posebno preispitaju mogućnosti nastavka kulturno-umjetničkog javnog rada, koji se odnosi na izvođenje predstava, održavanje izložbi, književnih večeri, manifestacija, koncerata…
Pored formiranja Covid radne grupe, na sastancima će biti najavljena i razmatrana neka od ključnih pitanja kojima će se resor kulture baviti promptno i srednjeročno. Ta pitanja odnosiće se na mogućnost raspisivanja transparentnih javnih konkursa za rukovodeća radna mjesta u javnim ustanovama kulture, zatim poboljšanje statusa umjetnika kroz preispitivanje postojeće zakonske regulative reprezentativnih i esnafskih udruženja, i to spram regionalne i EU prakse, a sa ciljem kulturne demokratizacije, imajući u vidu da su postojeća udruženja umjetnika registrovana kao nevladine organizacije. Takođe, biće preispitani dometi, ograničenja, kapaciteti i mogućnosti stvaranja uslova za kvalitetniji rad i bolju valorizaciju kulturnih i umjetničkih postignuća, a sa ciljem poboljšavanja uslova za rad umjetnika.
Resor kulture planira i da redefiniše prioritetne ciljeve i strategije javnih ustanova, ali i čitavog resora, spram regionalne i EU prakse i standarda, naravno, poštujući specifičnost svake djelatnosti stvaralaštva koja je u okviru normiranja i podrške Ministarstva – od kulturne baštine, kulturno-umjetničkog stvaralaštva, međunarodne saradnje i kreativnih industrija. Pri tom, biće uvažene specifičnosti svake nacionalne javne ustanove koja je pod ingerencijama Ministarstva. U planu je i izrada strateškog akta daljeg kulturnog razvoja, odnosno novog petogodišnjeg Programa razvoja kulture za period 2021-2025, koji zbog kompleksne epidemiološke situacije nije završen u zacrtanom roku tokom jeseni 2020.
Na ovaj način, Ministarstvo, kroz resor kulture, u saradnji sa ključnim akterima kulturnog života Crne Gore uradiće evaluaciju postojećih javnih politika, strategija, programa, modela i institucionalnog okvira finansiranja i javnog interesa kulture u Crnoj Gori. Cilj je unapređivanje sektora kulture kvalitetnijim rješenjima, te poboljšanje saradnje civilnog sektora i nezavisne kulturne scene.
Takođe, pažnja Ministarstva biće usmjerena i na jačanje kapaciteta za potrebe kulture osoba sa invaliditetom, zatim djece i mladih, kao i na snaženje kadrovske politike kroz različite podsticaje, posebno u vidu stipendija. Shodno navedenom, Ministarstvo će ohrabriti procese modernizacije i reformi javnih institucija i kulturne demokratizacije, sa ciljem kvalitetnije decentralizacije i veće samostalnosti nacionalnih institucija kulture, koje će biti podržane u donošenju dokumenata višegodišnje strategije na bazi analize dosadašnjih dometa, obrazovnih i ukupnih procesa, te potreba publike i cijelog sektora.
 
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još