Nekadašnji zatvor pretvoren u Kreativni klub

 Nekadašnji zatvor pretvoren u Kreativni klub

Restauracijom objekta nekadašnjeg zatvora u Starom gradu, u okviru projekta „Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija – 3C”, u Kotoru je svečano otvoren Kreativni hab.

Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić je kazao da je uloženo mnogo vremena, truda i novca da bi se mjesto koje je mnogima bilo asocijacija za okrutnost, pretvorilo u mjesto koje će nadamo se svima postati asocijacija za kreativnost.

“Zgrada koja je bila simbol okrutnosti, rešetaka i mučenja sada postaje nešto drugo. Postaje mjesto gdje će sloboda umjeti da pjeva. Dužan sam da se zahvalim svima koji su uložili nesebičan trud, restauratorima i radnicima koji su radili na zgradi i svima koji su učestvovali. Opština Kotor će dati puni doprinos radu Kreativnog haba i nadam se da ćemo imati novi centar kulturnog života u Kotoru”, rekao je Jokić.

Šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa istakla je da su ulaganja u kreativne industrije vrlo važna za Evropsku uniju.

“Ne samo zbog ogromnog ekonomskog potencijala koji nose, već i zbog ključne uloge koju igraju u držanju zajednica na okupu i stvaranju osjećaja zajedničkog evropskog identiteta, kulture i vrijednosti. Danas tako možemo vidjeti plodove ulaganja Evropske unije – u iznosu od 1,3 miliona eura – u zaštitu kulturne baštine i unapređenje kreativnih industrija u Kotoru”, rekla je Popa.

Sredstva Unije iskorišćena su, kako je dodala, da se ovaj prelijepi istorijski objekat obnovi i transformiše u dinamički novi centar koji će u godinama koje dolaze ugostiti brojne umjetnike iz Crne Gore i svijeta.

“Svojom bogatom kulturnom baštinom i mnoštvom talentovanih savremenih umjetnika Crna Gora ima mnogo da doprinese zajedničkom evropskom kulturnom identitetu. EU će nastaviti da podržava institucije, zajednice i umjetnike u ovom važnom trenutku za oživljavanje i dalji razvoj crnogorskog kulturnog sektora”, poručila je Popa.

Glavna pregovaračica Zorka Kordić kazala je da smo kao i mnogo puta do sada svjedoci da kultura povezuje ljude i predstavlja značajan podsticaj u razvoju zajednice.

“Uvjerena sam da će projekat 3C doprinijeti valorizaciji kreativnog potencijala u južnoj jadranskoj regiji i doprinijeti stvaranju efikasne i kreativne prekogranične mreže, koja će pospješiti stvaranje novih inicijativa i kreativnih projekata. To će svakako uticati na produbljivanje saradnje i umrežavanje relevantnih ključnih aktera u oblasti kulture na programskom području, a kroz obnovu zgrade Starog zatvora značajno unaprijediti kulturnu ponudu grada Kotora i Crne Gore”, poručila je Kordić.

Državna sekretarka u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Milica Kadović Đorojević je istakla da taj resor u kontinuitetu sprovodi aktivnosti, sa ciljem ostvarivanja utvrđenih prioriteta i ciljeva u zaštiti i valorizaciji kulturne baštine, a koje daju odgovor na brojne uticaje i izazove savremenog doba.

“Sa druge strane proteklih godina posvećena je posebna pažnja zanemarenom sektoru kreativnih industrija, koje predstavljaju glavni podsticaj razvoja kreativnog sektora. Kroz jačanje infrastrukture, obezbjeđuje se podrška obrazovanju i usavršavanju preduzetničkih vještina, rezidencijalni i specijalizovani programimi obuke, podstiče se uspostavljanje inovacionih ekosistema, tehnoloških inovacija i tzv. product based preduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama”, kazala je Kadović Đorojević.

Ona je poručila da Ministarstvo nastavlja sa ispunjenjem strateškog cilja namijenjenog promociji i razvoju kreativnog sektora i kreativnih industrija u Crnoj Gori kao generatora ekonomskog razvoja i potencijala za pozicioniranje crnogorske kulture na regionalnom i međunarodnom nivou.

“Ubijeđena sam da će ovaj prostor ubuduće biti regionalni centar kreativnosti i umjetnosti, te da će biti pozitivna smjernica za dalje unaprjeđenje sektora kulture u cjelosti”, istakla je Kadović Đorojević.

Izvor: RTCG

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još