NVO “Expeditio” –“Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora na Listi svjetske baštine UNESCO”

 NVO “Expeditio” –“Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora na Listi svjetske baštine UNESCO”

Nedavno je NVO “Expeditio” publikovala i na mapi predstavila „Prirodno i kulturno-istorijsko područje Kotora na Listi svjetske baštine UNESCO-a“. Ovi materijali su nastali s ciljem da se predstave osnovne karakteristike, vrijednosti i značaj Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora i doprinese očuvanju njegovog statusa na Listi svjetske baštine UNESCO-a. Mapa je rađena na osnovu grafičkog priloga Područje Svjetske baštine Kotora – Identifikacija elemenata i atributa izuzetne univerzalne vrijednosti iz Studije zaštite kulturnih dobara na području opštine Kotor, 2017. Na mapi su date i osnovne informacije o Listi Svjetske baštine UNESCO-a i o Prirodnom i kulturno-istorijskom području Kotora, obuhvat i granice, izjava o izuzetnoj univerzalnoj vrijednosti kao i osnovne karakteristike kulturnog pejzaža.

Autori publikacije su: Zorica Čubrović, Jasminka Grgurević, Ilija Lalošević i Aleksandra Kapetanović. Autori najvećeg broja fotografija u publikaciji su Stevan Kordić i EXPEDITIO.

Avatar

Dubravka Perović

Pročitajte još