Priznanja za univerzitetske naučnike

 Priznanja za univerzitetske naučnike

Foto: Univerzitet Crne Gore

Priznanja za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta Crne Gore, među 20 pojedinaca su i Veselin Drašković (Pomorski fakultet),Mirko Đurović (Institut za biologiju mora) i Sanja Peković(Fakultet za turizam i hotelijerstvo), 

 Rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr  Danilo Nikolić dodijelio je i tri plakete  za doprinos razvoju i promovisanju nauke na Univerzitetu u međunarodnim okvirima, za 2020. godinu i posebno priznanje Medicinskom fakultetu UCG, za posebne doprinose zaposlenih i studenata u ovoj godini koju je obilježila borba sa ciljem suzbijanja pandemije korona virusa.

Rektor Nikolić je podsjetio na značajni učinak naših naučnika izdvajajući:

-Broj citata na Google Scholar-u, trenutno iznosi preko 140 hiljada, što predstavlja porast za skoro sedam puta u odnosu na početak kampanje povećanja vidljivosti naučnoistraživačke aktivnost, koja je započela prije tri godine. UCG je u prethodne tri godine uzeo učešće u velikom broju projekata, čija vrijednost iznosi oko 10 miliona eura, obezbjeđenih uglavnom iz međunarodnih fondova, što čini skoro 10 odsto ukupnih prihoda.Iz programa Erasmus +, UCG je zahvaljujući uspješnim projektnim aplikacijama, dobio preko milion eura novih sredstava. Univerzitet se ove godine uspješno pozicionirao i među najbolje svjetske univerzitete, prema renomiranom Times Higher Education rangiranju, i to u kategoriji najbolji mladi univerziteti do 50 godina, gdje je svrstan u kategoriju od 350 do 400 najboljih Univerziteta u svijetu.

akođe, dodatno je istakao da je juče usvojena Strategija internacionalizacije UCG 2021-2026, koja predstavlja akademsku agendu i funkcionalni okvir za povećanje međunarodne obrazovne, naučnoistraživačke i umjetničko istraživačke vidljivosti i prepoznatljivosti Univerziteta Crne Gore..

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još