Rekonstrukcija hotela Teuta

 Rekonstrukcija hotela Teuta

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – Direktorat glavnog državnog arhitekte izdalo je saglasnost kompaniji Briv construction iz Kotora na idejno arhitektonsko rješenje rekonstrukcije Hotela Teuta u Risnu, koji je uradio Studio GRAD iz Podgorice.

Kako se navodi u dokumentu, planirano je proširenje hotelskog kompleksa radi obezbjeđivanja većeg standarda, što podrazumijeva podizanje kategorizacije hotela sa 2 zvjezdice i 234 ležaja na 5 zvjezdica.

Novi urbanistički sklop hotela podrazumijeva kompoziciju od 5 građevisnkih cjelina kao interpretaciju “urbanog sela”. Funkcionalna okosnica sklopa je centralni objekat (veći dio postojećeg objekta hotela) u kome su locirani glavni javni sadržaji hotela, poput ulaznog hola, restorana sa kuhinjom, spa zone sa pratećim ugostitelsjkim sadržajem i ekonomsko – servisnim sadržajima. U novoplaniranim depadansima (objekti B, C, D i E) locirani su novi smještajni kapaciteti, pretežno studio apartmani i apartmani, dok su u prizemlju objekta B, orjentisanog ka Risnu, locirani nekoliko komercijalnih lokala i galerijski prostor za izlaganje arheoloških eksponata. Ukupno je ostvareno 150 smještajnih jedinica, u sobama, apartmanima i studio apartmanima.

Postojeći objekat zadržaće spratnost P+4, dok je za nove objekte dozvoljena spratnost P+2, svo to na površini od oko 20 hiljada kvadrata. Novi objekti ( P+2 ) trebalo bi da budu izgrađeni oko postojećeg objekta, sa formiranjem atrijuma. U slučaju da se dogradnjom i rekonstrukcijom ne može obezbijediti traženi uslov visoke kategorije, moguće je rušenje postojećeg Hotela Teuta i gradnja novog u skladu sa urbanističkim parametrima.

„Novoplanirani objekat Hotela Teuta ispunjava sve satandarde hotela sa 5 *, u rekonstruisanom postojećem objektu hotela, spajanjem postojećih soba, formirano je 85 smještajnih jedinica sa 97 kreveta, dok je u novoplaniranimdepadansima planirano 65 smještajnih jedinica sa 133 kreveta. U prizemlju postojećeg objekta planiran je ulazni hol, restorani sa kuhinjom, spa zona i tehnički blok. U depadansima C, D i E planirane su smještajne jedinice orjentisane ka zelenim vrtovima. Javni sadržaji koji su planirani u depadansu B, kao što je galerija za arheološke eksponate i poslovni prostori, orjetisani su ka uređenim pješečkim površinama. Pješačka promenadea prolaziće kroz hotelski kompleks i povezivati nekoliko manjih pjaceta, plažni trg, centralnu pjacetu i novu rivu. Hotelski restoran i spa zona su orjentisani ka pješačkoj promenadi.

Planom su predviđena dva nova javna pješačka šetališta sa obje strane objekta, širine 3 metra.

Površina restorana, kuhinje i vešeraj, uz intervencije, zadovoljavaju savremene kriterijume, dok smještajne jedinice ne ispunjavaju savremene standarde. Bazenski blok, iako sa bazenom dimenzija 25×12 m, ne zadovoljava potrebe hotela sa 5 zvjezdica i zahtijeva određena preoblikovanja.

U okviru hotela neophodno je predvidjeti za postavku zbirke eksponata sa arheoloških istraživanja na lokalitetu Carine, a u okviru postavke budućeg arheološkog muzeja Risna. Određeni hotelski sadrćaji trebalo bi da budu na raspolaganju Rišnjanima, kao što su: jahting klab, restoran, kafeterija, sportski sadržaji, trgovine i drugo….

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još