Večeras Jadranski festival

 Večeras Jadranski festival

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta, u okviru realizacije IPA projekta HAMLET i danas, sa početkom u 20:00h, organizuje Jadranski festival (Adriatic Festival), u okviru kojeg će biti predstavljene aktivnosti i rezultati ovog projekta.

Cilj projekta bio je promovisanje turističkih lokaliteta koji baštine ruralnu arhitekturu i kulturnu posebnost.

Zbog pandemije COVID19, festival će biti realizovan u onlajn formatu i može se pratiti, u navedenom terminu, putem jutjub kanala Resora kulture na linku:

Program festivala obuhvata prezentaciju lokaliteta mapiranih projektom (Godinje, Virpazar, Vranjina, Karuč i Petnjica), sa posebnim osvrtom na nematerijalnu kulturnu baštinu ovih područja: tradicionalna izrada čuna, pletenje korpi od pruća, izrada bihorskog ćilima itd.

Prve večeri festivala biće održana panel diskusija na temu uticaja nematerijalne kulturne baštine na razvoj kulturnog turizma. Dodatno, drugo festivalsko veče obilježiće i predstavljanje zbirke „Kratke priče: Virpazar, Karuč, Godinje, Vranjina i Petnjica“ i razgovor sa tri autorke priča inspirisanih pomenutim lokalitetima.

Projekat HAMLET (Highlighting Artisanal Manufacturing, culture and Eco Tourism – Promocija rukotvorina, kulture i ekoturizma) realizuje se u okviru Prvog poziva Interreg IPA prekograničnog programa saradnje Italija–Albanija–Crna Gora. Baziran je na promociji turističkih destinacija koje baštine ruralnu arhitekturu i kulturnu posebnost. Izabrani lokaliteti u Crnoj Gori, obuhvaćeni ovim projektom, su prostor Skadarskog jezera i područje Bihora, a glavne aktivnosti odnose se na promociju materijalne i nematerijalne kulturne baštine, posebno tradicionalnih zanata, sa ciljem turističke valorizacije.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta u ovom projektu učestvuje kao projektni partner, a Zajednica opština Crne Gore kao pridruženi partner. Glavni partner u projektu je Ministarstvo kulture Albanije, a ostali partneri su Istraživački institut URI iz Albanije, Zanatska komora iz Barija (Italija) i Regionalna agencija za turizam iz Pulje (Italija), dok je Regija Pulja pridruženi partner.

 PR služba Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još