Završena arhitektonska istraživanja i konzervatorski zahvati na jevrejskom groblju

 Završena arhitektonska istraživanja i konzervatorski zahvati na jevrejskom groblju

Arhitektonska istraživanja i konzervatorski zahvati na malom Jevrejskom groblju smještenom u centralnom dijelu Gradskog groblja u Škaljarima su završena.

Taj posao je bio zahtjevan jer je Jevrejsko groblje bilo zapušteno, obraslo u rastinje, mjestimično pokriveno zemljom, slojem borovih iglica i ostalim materijalom nastalim atmosferskim talogom.

-Djelovi grobnih ploča bili su oštećeni, a ploče su bile prekrivene lišajevima i mahovinom. Djelovi olovnih natpisa i olovni ukrasi bili su oštećeni, a natpisi teško čitljivi”, saopštili su iz Opštine Kotor, napominjući da su  konzervatorski zahvati rađeni u saradnji sa timom restauratora, na čelu sa slikarkom konzervatorkom Jasminkom Grgurević.

Zanimljivosti projekta biće dostupne građanima Kotora i šire, na izložbi koju Opština Kotor planira u galeriji Pomorskog muzeja CG Kotor. Planirani koncert jevrejske muzike u saradnji sa Muzičkom školom „Vida Matjan“, zbog epidemiološke situacije, biti snimljen u Muzičkoj školi, a javnost će biti obaviještena o terminu onlajn nastupa.

Projekat pod nazivom “REDISCOVER- Ponovno otkrivanje skrivenog Jevrejskog kulturnog nasljeđa u Dunavskom regionu“ u ulozi partnera sprovodi Opština Kotor,a finansira se iz Interreg Dunavskog transnacionalnog programa.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još