„Živa lokalna tradicija“ je naša neprocjenljiva vrijednost

 „Živa lokalna tradicija“ je naša neprocjenljiva vrijednost

“Bogatstvo nematerijalne kulturne baštine nesagledivo je u smislu onoga što sve ono može da obuhvata po UNESCO-voj Konvenciji o zaštiti nematerijalne kulturne baštine” – kazao je doktorand Dušana Medin, arheolog na promociji  monografije „Živa lokalna tradicija“ četiri autora, održanoj sinoć online.

Prema riječima Dušana Medina, arheologa (Petrovac na Moru) knjiga je nastala u okviru projekta „Identifikacija, istraživanje i objavljivanje elemenata nematerijalne kulturne baštine u Paštrovićima, Budvi i Kolašinu“.

-U pitanju je monografska studija „Živa lokalna tradicija: Prilog identifikaciji i evidenciji elemenata nematerijalne kulturne baštine Paštrovića, Starog grada Budve i kolašinskog kraja“. Kako navodi Medin,  monografija predstavlja pokušaj da se, vodeći se teorijskim pretpostavkama UNESCO Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine (Pariz, 2003), a koju je Crna Gora ratifikovala 2009. godine, sagleda obilje nematerijalnog nasljeđa navedena tri crnogorska područja“ istakao je Medin. 

Prof. dr. Ljiljana Gavrilović govorila je, između ostalog, o nematerijalnoj kulturnoj baštini, šta ona predstavlja, od kada se štiti, te koje je institucije štite. 

“Od 2003. godine kada je usvojena UNESCO-va Konvencija o zaštiti nematerijalnog nadlijeđa i to onog običnog, nevidljivog: način na koji se ljudi ponašaju, misle, vole svijet oko sebe. I taj koncept je jako značajan zato što je mnogim narodima i civilizacijama koje nisu imale nematerijalne ostatke tipa Koloseuma omogućilo da pokažu šta je to vrijedno I važno u njhovoj kulturi što bi cijeli svijet trebalo da zna” – istakla je prof. dr. Gavrilović. 

Etnomuzikološkinja doc. dr Zlata Marjanović govorila je o paštrovskim napjevima, pjavanju uz gusle, paštrovskoj igri, odnosno plesu, Gradskoj muzici Budva, klapskom pjevanju, paštrovačkom svadbenom protokolu.  

“Kada pogledam s aspekta tradicionalne muzike, Kolašin, Budva i Paštrovići imaju izuzetne elemente. To su, prije svega, paštrovački napjevi koji su posebni. Ne govorim o tekstovima pjesama, nego o melodijama koje zaista nisam nigdje drugo pronašla i koje na jedan izuzetno prefinjen način pokazuju da su dio paštrovske tradicije, kao tradicije Primorja, ma koliko ono kompleksno bilo. Zatim, tu je pjevanje uz gusle koje svakako treba potencirati“, istakla je Marjanović.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još