Tags : aerodromi

„Vrijeme prošlo u vremenu sadašnjem“ – reklamni panoi Narodnog muzeja

Pod sloganom „Vrijeme prošlo u vremenu sadašnjem“, Narodni muzej Crne Gore je predstavljen reklamnim panoima na aerodromima u Podgorici i Tivtu, u cilju pružanja putnicima osnovnih informacija o muzejima. Putnici koji avio prevozom dolaze u Crnu Goru imaju mogućnost da se ukratko upoznaju sa sadržajima nacionalnog muzeja i da skeniranjem QR koda na svojim mobilnim […]Detaljnije