Tags : časopis Boka Kotorska

U Novoj godini uz prvi broj časopisa „Boka Kotorska“

Prvi broj časopisa „Boka Kotorska“ obrađuje teme o kulturi, običajima, istoriji, legendama i ličnostima koje žive u našem zalivu.U njemu se nalaze tekstovi o filateliji, Quintani-viteškoj igri u Kotoru, staroj župnoj crkvi na Prčanju, zvonu Ivana Rabljanina na crkvi Svete Klare, klapi „Karampana“ koja ove godine obilježava 40 godina postojanja i rada.Detaljnije