Tags : Đir sa Tripuna

„Đir sa Tripuna“svjedok nekadašnjeg Kotora

Iz štampe je izašla druga knjiga „Đir sa Tripuna“ našeg sugrađanina, Ranka Borozana. Kroz 22 priče prikazao je život nekadašnjeg Kotora i njegovih stanovnika, atmosferu minulih dana na trgovima i pjacama. -„Đir sa Tripuna“ jer sam tu ..na pjaci ispred katedrale proveo svoje djetinjstvo..i mora to odit ruku pod ruku…Knjiga je napisana sa puno bokeških izraza..romanizama..ali i […]Detaljnije