Tags : Dobrota

Prisustvo voda fekalne kanalizacije u otvorenom bazenu u Dobroti

Rješavanje višegodišnjeg problema prisustva voda fekalne kanalizacije u otvorenom bazenu u Dobroti, jedan je od prioriteta DOO Vodovod i kanalizacija, saznajemo u preduzeću iz kojeg je preporučeno da se objekat do daljnjeg ne koristi.  Direktor DOO Vodovod i kanalizacija Lazar Kordić je za Radio Kotor pojasnio suštinu problema u čijoj osnovi je izlivanje fekalne kanalizacije […]Detaljnije