Tags : Dr Mirko Đurović

Akvarijum “Boka” doprinos naučno istraživačkom radu i turističkoj ponudi

Priznanje za poseban doprinos u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta Crne Gore za rezultate ostvarene tokom 2020. godine, pripalo je Dr Mirko Đurović. Iako je u dosadašnjeg rada u Institutu učestvovao u najznačajnijim projektima posebno zadovoljstvo u 2020. godini, je završetak projekta MONTEAQUA, koji finansira Norveško ministarstvo vanjskih poslova (2017-2020). […]Detaljnije