Tags : eko kampanja

Eko kampanja EU-„I ja sam sa vama“

„I ja sam sa vama“ naziv je kampanje o zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama koju je pokrenula Evropska unija u Crnoj Gori, radi boljeg upoznavanja i razumijevanja biološke raznolikosti koja je važna za sve. Pripremili su podatke o zaštićenim vrstama koje se sakupili su u saradnji sa partnerima: Agencijom za zaštitu životne sredine, Institutom za biologiju […]Detaljnije