Tags : enciklopedija

ENCIKLOPEDIJA JADRANSKOG MORA

Dr Aleksandar Joksimović i dr Mirko Đurović sa Instituta za biologiju mora (IBM), u saradnji sa Moskovskim univerzitetom SJU Wite, objavili su Enciklopediju Jadranskog mora. Knjiga sadrži 700 članaka o hidrografskim i geografskim objektima, hidrološkim karakteristikama i biološkim resursima Jadranskog mora kao dijela Mediterana, kao i administrativno-teritorijalnim jedinicama jadranskih zemalja, ukratko opisujući značajne prirodne objekte poput […]Detaljnije