Tags : Inspekcijski nadzor

Inspekcijski nadzor: Suzbiti kretanje goveda duž magistrale

NVO “Jaz – Mrčevo polje” i MZ “Savina” obavještavaju građane Opštine Budve i Kotora, mještane Lastve Grbaljske i vlasnike goveda i ostalih životinja u Mrčevom polju, da su u saradnji sa Službom za inspekcijske poslove Opštine Kotor pokrenuli postupak inspekcijskog nadzora.“ Inspekcijski nadzor je pokrenut radi rješavanja problema neoznačenih životinja, nepoznatih vlasnika, koje se nalaze […]Detaljnije