Tags : JP Morsko dobro

Pred sudom još traje potraživanje JP Morsko dobro prema tivatskom

Morsko dobro više od godinu čeka da dobije dokumentaciju od vještaka geodetske struke kako bi se nastavio i, u konačnom, završio spor protiv Aerodroma Crne Gore. On traže 2,6 miliona eura naknade za korišćenje zemljišta za period od 2013. do 2017. godine. Iz Privrednog suda kažu da će ročište biti održano čim se vještaku dostavi […]Detaljnije

Strategija održivog upravljanja plažama

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore je angažovanjem konzorcijuma „Hotelsko i destinacijsko savjetovanje“ d.o.o iz Zagreba, Fakulteta za menadžment u ugostiteljstvu i turizmu iz Opatije, Urbanistički institut Hrvatske d.o.o. iz Zagreba i društva „Proficiskor“ d.o.o. iz Zagreba, uradio je Strategiju održivog upravljanja plažama u Crnoj Gori. -Navedena Strategija održivog upravljanja plažama u Crnoj […]Detaljnije

Pristanište Bazdanj osloboditi od nepropisno usidrenih plovila

Uz pristanište Bazdanj ne mogu se više vezivati plovila, naredba je Inspekcije za sigurnost plovidbe na moru. O tome koja plovila, kolikih gabarita i u kom vremenskom intervalu mogu koristiti pristan informisaće JP Morsko dobro putem table. Na plovnom putu još uvijek se nalazi remorker kotorske kompanije„Briv construction“ .On je ostao privezan na istoj pozicij gdje se […]Detaljnije