Tags : kartice

Zahtjevi za izdavanje kartica za parking

DOO Komunalno Kotor, obavještava korisnike pretplatnih parking kartica sa parkinga Benovo, da je zbog implementacije novog softvera sa modulo za fiskalizaciju, potrebno da podnesu zahtjev za izdavanje nove kartice, sa pratećom dokumentacijom, do 20. oktobra u kancelarije Društva svakog radnog dana od 07.00 – 14.00 časova. Pravo na mjesečnu pretplatu, imaju stanovnici Starog grada, kao […]Detaljnije