Tags : koncesija

Luka Kotor oslobađena plaćanja obje fiksne koncesione naknade za period

Odbor direktora “LUKA KOTOR” A.D. Kotor, je od imenovanja u aprilu mjesecu 2021.godine postavio sebi  kao najvažniji i najprioritetniji zadatak pregovore sa nadležnim ministarstvima u Vladi CG, a vezan za ogromna finansijska opterećenja koje našem Društvu stvaraju dvije fiksne koncesione naknade (za prvenstvenu koncesiju i za pilotažu). Ove naknade ukupno iznose 500.000 eura na godišnjem […]Detaljnije