Tags : medijska strategija

Medijska strategija Crne Gore od 2022. do 2026

Medijska strategija Crne Gore od 2022. do 2026. jedan je od najvažnijih dokumenata, koji će ponuditi odgovore na aktuelno stanje na medijskoj sceni i medijskom tržištu i na izazove koji nas mogu očekivati u naredne četiri godine, a proces njene izrade treba biti inkluzivan i transparentan. To je saopštila ministarka javne uprave, digitalnog društva i […]Detaljnije