Tags : Mirac

Zabrana okupljanja na Vrmcu i Mircu

Predstavnici Komunalne policije su na prilazima izletištu Vrmac i tvrđavi Goražda na Mircu postavili trake sa upozorenjima, u cilju suzbijanja većih okupljanja za vikend. Načelnik opštinske službe Zoran Vučinović, rekao je da se na pomenutim lokacijama tokom vikenda organizuju izleti kojima prisustvuje veći broj ljudi te da se isti vrlo često ne pridržavaju propisanih mjera. […]Detaljnije