Tags : mjere podrške

Vlada CG: Nove mjere podrške privredi i građanima za I

Vlade Crne Gore je, na osmoj sjednici održanoj danas donijela Mjere podrške privredi i građanima za I kvartal 2021. godine. U diskusiji je naglašeno da je izazove sa kojima se suočavao tim Vlade po dolasku na vlast pandemija virusa COVID-1, podigla na još viši nivo. Nakon predanog rada na osmišljavanju novih oblika pomoći najugroženijim fizičkim i […]Detaljnije