Tags : Odbor direktor

IZABRANI ČLANOVI ODBORA DIREKTORA LUKA KOTOR A.D.

U radu ponovljene Redovne skupštine učestvovali su akcionari, punomoćnici i zastupnici akcionara, kao i akcionari koji su glasali putem glasačkih listića, a koji su ukupno posjedovali 1.282.262 akcija, što čini 93,03 odsto ukupnog broja upisanih akcija. Skupština akcionara je većinom glasova prisutnih i zastupnih akcionara usvojila Odluku o usvajanju finansijskih iskaza, Konsolidovanih finansijskih iskaza i […]Detaljnije