Tags : ograda

Rekonstrukcija uz korito rijeke Spile u Risnu

Ove sedmice su počeli radovi na rekonstrukciji ograde uz korito rijeke Spile u Risnu, a po riječima predsjednika Savjeta Mjesne zajednice Trojana Čučkovića, izvode se u okviru Programa Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za održavanje ograda na teritoriji opštine.  ,,Najprije se pristupilo čišćenju zelenila koje raste iz zida, a nakon toga se krenulo sa revitalizacijom […]Detaljnije