Tags : opoerativni štab

Zaključci Operativnog štaba za praćenje epidemije

Na sastanku Operativnog štaba za praćenje epidemije COVID-19 na teritoriji opštine Kotor donešeni su sljedeći zaključci: Predsjednik Opštine Kotor se zadužuje da obavi razgovor sa državnim sekretarom Ministarstva zdravlja Veljom Čađenovićem u vezi nabavke transportnih paletnih kriogenih rezervoara za kiseonik – tankovi za kiseonik. Zadužuje se Operativni štab za praćenje epidemije COVID-19 na teritoriji opštine […]Detaljnije