Tags : OŠ Nikola Đurković

NVO „Naša akcija“ – krenula obnova škole „Nikola Đurković“

Nakon nedavnog dostavljanja potrebnog materijala, počela je radna akcija aktivista NVO „Naša akcija“ kojom se uređuju prostorije O.Š. „Nikola Đurković“ u Radanovićima. Akcija je počela po planu a trebala bi trajati do 18. januara, ukoliko posluži vrijeme. Aktivisti su složno počeli sa radom od kabineta matematike a kako kažu „poslovi ce biti teski i obimni, […]Detaljnije