Tags : plovilo

Specijalizovano plovilo za spašavanje unesrećenih na moru Opština Kotor nabavila

Opština Kotor je partner na projektu TELE.DOC koji ima za cilj poboljšanje liječenja pacijenata sa traumom ulaganjem u postojeće zdravstvene usluge koje nude tri bolnice, u Kotoru (ME), Dubrovniku (HR) i Mostaru (BA). Telemedicina postaje sve važniji dio zdravstvenog sistema, jer ima potencijal da bude ekonomičan način proširivanja pristupa izvrsnoj medicinskoj njezi. Telemedicina je takođe […]Detaljnije