Tags : potencijal

Podsticajne mjere za turistički potencijal

Javni pozivom koji uključuje tri mjere predviđena je finansijska podrška koja će osnažiti razvoj lokalnih i regionalnih turističkih brendova u cilju bolje promocije Crne Gore kao destinacije, a sa stanovišta sve popularnijeg ruralnog turizma. Mjere podrške imaju za cilj pružanje što boljih autentičnih iskustava turistima kroz spoj tradicionalnih vrijednosti koje baštinimo, prirodnih ljepota koje posjedujemo […]Detaljnije