Tags : Preduzeće za prečišćavanje otpadnih voda

Optina Kotor uplatiće 48 hiljada eura Postrojenju ze prečišćavanje otpadnih

Preduzeće „Postrojenje za prečišćavanje otpadih voda Kotor-Tivat“ koje gazduje tim zajedničkim postrojenjem dviju opština , ove će godine imati ukupne prihode u iznosu od 672.700 eura, koliko će iznositi i troškovi njegovog rada. Opština Tivat će uplatiti 32.000 eura, dok će Opština Kotor uplatiti nešto više, 48.000 eura. Regulatorni dio prihoda od 592.700 eura, preduzeće će […]Detaljnije